Till medierna

Chefdirektör Olli Rehn talar om utsikterna för Finlands ekonomi tisdagen den 20 juni 2023 kl. 11.00.

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.