• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19

Till medierna

Hur hög blir den ekonomiska tillväxten i Finland i år? Vad kan vi vänta oss på längre sikt? Hur länge håller högkonjunkturen i sig? 

Välkommen till Erkki Liikanens presskonferens om penningpolitiken och konjunkturläget i Finland, som är hans sista presskonferens som chefdirektör för Finlands Bank och hålls

tisdagen den 19 juni 2018 kl. 11.00
i Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19).

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous 3/2018 och den är avsedd för företrädare för massmedier. Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen redogör för aktuella viktiga ekonomiska frågor i Finland och för det penningpolitiska läget.  Prognoschef Juha Kilponen presenterar Finlands Banks nya konjunkturprognos för Finland för 2018–2020.

Utöver själva prognosen innehåller publikationen bland annat en analys av de långsiktiga tillväxtfaktorerna, produktivitet och företag, och presenterar en uppskattning av nivån på den strukturella arbetslösheten. Utöver Eurosystemets penningpolitik behandlar chefdirektör Liikanen i sitt eget anförande vikten av att stärka balansen i de offentliga finanserna i ett läge med ökad ekonomisk tillväxt och en åldrande befolkning.

Anmälan om deltagande önskas senast kl. 15 fredagen den 15 juni 2018 till Finlands Banks kommunikationsenhet via https://www.lyyti.in/ET_3_2018. Presskort eller motsvarande handling och personbevis ska företes på begäran.

Meddelande om nya artiklar får du också genom att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev på adressen http://www.eurojatalous.fi/fi/.  

Välkommen!