• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19

Till medierna

På presskonferensen offentliggörs den nyutkomna webbpublikationen Euro & talous. Chefdirektör Erkki Liikanen redogör för det penningpolitiska läget i euroområdet. Byråchef Hanna Freystätter presenterar utsikterna för den globala ekonomin och euroområdet. Samtidigt offentliggörs också Finlands Banks årsberättelse.

tisdagen den 27 mars 2018 kl. 11.00
i Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19).

Ekonomin i de viktigaste länderna växer i samma takt, vilket gynnar den globala ekonomin. Den starka tillväxten i euroområdet har överraskat. Är uppsvinget kort- eller långvarigt? Stiger inflationen? Hurdana risker överskuggar de globala utsikterna? 

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous 1/2018 och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Meddelande om nya artiklar som läggs ut på Euro & talous webbplatsen får du genom att prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev på adressen http://www.eurojatalous.fi/fi/

 Anmälan om deltagande önskas senast kl. 12 måndagen den 26 mars 2017 till Finlands Banks kommunikationsenhet via https://www.lyyti.in/ET012018.Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp. 

 

Välkommen!