• Boka i kalendern
    Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19

Till medierna

Vice ordförande Marja Nykänen talar om den finansiella stabiliteten vid en presskonferens

onsdagen den 9 maj 2019 kl. 11.00
i Finlands Banks auditorium (Fredsgatan 19).

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous 2/2019 och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.

Presskonferensen kan också följas som direkt webbutsändning.

Välkommen!