Eurotalous_RGB.png

Till medierna

Direktionens vice ordförande Marja Nykänen talar om den finansiella stabiliteten vid en presskonferens tisdagen den 4 maj 2021 kl. 11.00. 

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.