Till medierna

Direktionsmedlem Tuomas Välimäki talar om penningpolitiken och de ekonomiska utsikterna för euroområdet vid en presskonferens tisdagen den 3 oktober 2023 kl. 11.00.

Presskonferensen hålls i samband med utgivningen av nätpublikationen Euro & talous och den är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.