Till medierna

Direktionens vice ordförande Marja Nykänen talar om den finansiella stabiliteten vid en presskonferens tisdagen den 14 maj 2024 kl. 11.00. 

Presskonferensen hålls i Finlands Banks auditorium, Fredsgatan 19. Det är också möjligt att delta på distans.

Presskonferensen är avsedd för företrädare för massmedier. Deltagande förutsätter förhandsanmälan till Finlands Banks kommunikationsenhet. Presskort eller motsvarande och identitetskort måste på begäran visas upp.

I samband med presskonferensen publicerar vi nya artiklar om finansiella stabiliteten.