ECB-rådets övriga beslut (utöver räntebeslut) augusti 2011.