ECB-rådets övriga beslut (utöver räntebeslut) juli 2011.