​Det nya specialmyntet på två euro sattes i omlopp den 17 oktober 2011. Motivet på specialmyntet för 2011 är Finlands Bank 200 år. Kejsar Alexander I utfärdade 1811 en förordning om att inrätta Wäxel-, Låne- och Depositions-Contoiret i Åbo. Denna landets första bank blev sedermera Finlands Bank, och den flyttade till Helsingfors 1819. Banken inledde sina egentliga centralbanksuppgifter under andra hälften av 1800-talet, då Finland hade fått ett eget mynt och affärsbanker hade inrättats i landet.

Specialmyntet har designats av konstnären Hannu Veijalainen. På myntet finns en illustration av Finlands nationalfågel, sångsvanen.

Mynten har präglats i 1,6 miljoner exemplar och delas ut tillsammans med de vanliga mynten på två euro i bankerna och affärerna. Varje land inom euroområdet får ge ut ett specialmynt på två euro en gång om året. Specialmynten är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet.