​​ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) december 2012.

Läs mer