​​På begäran av de lettiska myndigheterna publicerar Europeiska centralbanken (ECB) idag sin bedömning av den ekonomiska och rättsliga konvergensen i Lettland.

ECB:s konvergensrapport undersöker om en hög grad av hållbar ekonomisk konvergens har uppnåtts i det undersökta landet och utvärderar efterlevnaden av de stadgeenliga krav som ska uppfyllas av nationella centralbanker för att bli en integrerad del av Eurosystemet.

Läs mer