​ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut) mars 2013.

;