​Vid sitt sammanträde idag i Bratislava fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:
1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,50 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 8 maj 2013.
2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter, till 1,00 %, gällande från den 8 maj 2013.
3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att vara oförändrad på 0,00 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.