​Genom Kroatiens anslutning har Europeiska unionen idag utvidgats till att omfatta 28 EU-medlemsstater.

Läs mer

;