På grund av förändrade licensvillkor införs en 24-timmars fördröjning i publiceringen av uppgifter om Euribor- och Eoniaräntorna på Finlands Banks webbplats från och med den 1 mars 2014. Uppgifterna från föregående dag uppdateras på webbplatsen ca kl. 12. Euribor är en referensränta som beräknas av European Banking Federation (Tilläggsinformation: www.euribor-ebf.eu).

De fördröjda uppgifterna finns på webbplatsens förstasida, i alla Euribor- och Eoniarapporter och  diagram och i RSS-flödet.

Ytterligare information lämnas av Finlands Banks kommunikationsenhet
info@bof.fi, tel. 010 831 26 26.