ECB:s pressmeddelande 25.10.2018

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone över sommaren 2019 och i varje fall så länge det är nödvändigt för att säkerställa den fortsatta inflationskonvergensen mot nivåer under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

När det gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder kommer ECB-rådet att fortsätta nettoköpen inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) i ny månatlig takt på 15 miljarder euro fram till slutet av december 2018. ECB-rådet räknar med att nettoköpen därefter kommer att upphöra om inkommande data bekräftar inflationsutsikterna på medellång sikt. ECB-rådet ämnar återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper vilka förvärvats inom ramen för programmet för köp av tillgångar under en längre tid efter det att nettoköpen har upphört, och i varje fall så länge det är nödvändigt för att bibehålla gynnsamma likviditetsvillkor och en väsentlig grad av ackommoderande penningpolitik.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.