Bluff- och nätfiskemeddelanden har skickats i Finlands Banks och de anställdas namn, där en falsk avsändare försöker lura till sig känsliga personuppgifter eller ber mottagaren om betalningar eller överföringar till ett konto. Finlands Bank ber aldrig någon om bankkoder, lösenord eller betalning per e-post. Besvara under inga omständigheter sådana meddelanden, utan radera dem genast. Ta kontakt med polisen om du har blivit lurad.