Finansministeriet och Finlands Bank ordnar tillsammans en internationell konferens om hållbar finansiering vid Finlandiahuset den 30–31 oktober.

Finansmarknaderna och främjandet av hållbar finansiering spelar en betydande roll när det gäller att bromsa upp klimatförändringen. Syftet med Greener Finance for Sustainable Future -konferensen är att erbjuda ett forum där olika åsikter och idéer kan föras fram för att utvidga diskussionen kring temat hållbar finansiering.

Bland annat följande teman kommer att tas upp vid konferensen:

  • Klimatförändringens inverkan på finansmarknaderna - och vice versa
  • Medlen genom vilka finansmarknaderna kan stöda hållbar finansiering
  • Digitaliseringens, finansteknikens och informationens betydelse för gröna investeringar
  • Utmaningarna med definierandet av hållbarhet
  • Klimatförändringens betydelse för finanstillsyn och finansiella risker

Konferensen inkluderar flera branschöverskridande inlägg och paneldiskussioner som anknyter till temat hållbar finansiering. Konferensen öppnas av finansminister Mika Lintilä och Finlands Banks generaldirektör Olli Rehn.

Konferensen är riktad till centralbanker, finanstillsynsmyndigheter, akademiker samt sakkunniga inom branschen.

Se hela programmet och följ direktsändningen från tillställningen

Bekanta dig med programmet.

Greener Finance for Sustainable Future -konferensen kan följas direkt på webben. Konferensen ordnas på engelska.

Läs mera om hållbar finansiering:

Ytterligare information:

Milla Kouri, finansexpert, tfn +358 50 599 3516, finansministeriet, milla.kouri(at)vm.fi

Otso Manninen, äldre ekonom, tfn +358 50 372 5295, Finlands Bank, otso.manninen(at)bof.fi