Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland hösten 2019 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Hela rapporten finns nu tillgänglig på IMF:s webbplats www.imf.org.

IMF:s pressmeddelande (16.1.2020)

IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi (19.11.2019)