Från och med den 3 januari 2022 publiceras Eoniaräntan inte längre på Finlands Banks webbplats. European Money Markets Institute (EMMI), som administrerar denna referensränta, slutar notera räntan och därmed upphör också publiceringen av Eoniaräntan i Finlands Banks statistik. Eonia ersätts av €STR, som publiceras av ECB. Läs mer: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-eonia-org/about-eonia.html.