Myntmuseets utställning bygger på tre teman och i dess kärna ligger Finlands Banks och Europeiska centralbankssystemets verksamhet och penningpolitik. Museets historiska korridor skildrar pengarnas, banksystemens och Finlands historia. I sedelkorridoren ligger fokus på sedelkonst och utvecklingen av sedeldesign sedan början av 1800-talet.

"Myntmuseet har hållits stängt under nästan hela pandemitiden och nu får vi äntligen öppna museet och utställningen för allmänheten. De permanenta utställningsföremålen, såsom Finlands största guldkorn Aleksi, gamla sedlar och mynt i mark samt sedelkonstens pärla – Eliel Saarinens förslag till sedel av 1922 års typ – väntar på besökarna på sina bekanta platser. Medan museet var stängt uppdaterade vi museitekniken och förnyade våra interaktiva och pedagogiska innehåll. När museet nu öppnar kan vi återgå till att ordna länge efterfrågade visningar för elever och andra grupper”, säger Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola.

Bokningskalendern är öppen för gruppbesök och guidade visningar

På Myntmuseet förklarar vi på ett lättförståeligt och begripligt sätt ekonomiska teman som ofta upplevs som komplicerade. Utöver behållningen av utställningen får besökarna lära sig mer om ekonomi genom interaktiva och multimediala installationer. I museet kan du till exempel testa dina kunskaper om penningekonomi eller jämföra pengars värde vid olika tidpunkter i historien.

Gruppbesök och guidade visningar kan nu bokas på Myntmuseets besökarsida. Exempelvis skolgrupper med lärare kan boka en guidad visning som innefattar Myntmuseets hela utställning, grunderna i penningekonomi och Finlands Banks verksamhet som en del av Eurosystemet på ett heltäckande och inspirerande sätt. 

Myntmuseets teman för hösten är klimatförändringen och ECB:s nya penningpolitiska strategi

Vid Myntmuseets publikevenemang under hösten 2021 behandlas Europeiska centralbankens nya penningpolitiska strategi och klimatförändringen. Från och med den 9 november kan allmänheten delta i publikevenemangen både på plats i Myntmuseet och via webben. Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedom om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen mellan banken och allmänheten. Kommande publikevenemang inklusive teman och tidpunkter finns i evenemangskalendern på Myntmuseets webbplats. 

Vi har beaktat coronasäkerheten i planeringen av trygga museibesök. Läs anvisningarna för ett tryggt museibesök på Myntmuseets webbplats

Finlands Banks myntmuseum presenterar pengarnas historia och centralbankens verksamhet. Myntmuseet är inrymt i domkyrkans stenfot och ligger granne med Finlands Bank alldeles i centrum av Helsingfors (Snellmansgatan 2). Myntmuseet riktar sig till alla som är intresserade av ekonomi och samhällsfrågor. Inträdet till museet är fritt. Allmänheten kan besöka utställningen självständigt under museets öppettider, ti–fr kl. 11–17 och lö–sö kl. 11–16.

Mer information om Myntmuseet och öppettiderna: https://www.rahamuseo.fi/sv/