Regeluppdatering 30.9.2021

Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har nu uppdaterats med ECB:s nya riktlinje om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas (ECB/2021/26).

Ändringarna träder i kraft den 30 september 2021.

SE: Finlands Banks regler för motparter och kunder