Regeluppdatering 19.1.2021

I Finlands Banks ramverk för ytterligare lånefordringar har den tidsperiod under vilken Finnveraborgen enligt godtagbarhetskriterierna ska vara beviljad förlängts till den 30 juni 2021.

Ändringen träder i kraft den 19 januari 2021

Se Regler för motparter och kunder