Regeluppdatering 28.6.2021

Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har nu uppdaterats med ECB:s nya riktlinje om den allmänna dokumentationen (ECB/2021/23).

Ändringarna träder i kraft den 28 juni 2021.

Se Regler för motparter och kunder