Regeluppdatering 1.1.2021

Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats med ECB:s ändringar i riktlinjen om den allmänna dokumentationen (ECB/2020/45), riktlinjen om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2020/46) och riktlinjen om ytterligare tillfälliga åtgärder (ECB/2020/47).

Dessutom har anvisningarna om pantsättning av syndikerade låneandelar preciserats.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Se Regler för motparter och kunder