Finlands Bank har lagt fram en lagmotion om tryggande av en tillräcklig nivå för kontanttjänster. Lagmotionen gäller samtliga tjänster som är väsentliga för användningen av kontanter. Motionen gäller tillgången till kontanter, kontanter som accepterat betalningsmedel och möjligheten att sätta in kontanter. Den gällande regleringen säkerställer inte alla kontanttjänster i tillräcklig utsträckning.

Tillgången till kontanttjänster skapar lika möjligheter för finländarna att delta i ekonomisk verksamhet genom att använda det betalningssätt var och en föredrar. ”Med lagmotionen om kontanttjänster vill vi främja alla finländares lika möjligheter att välja det betalningssätt som passar dem bäst. För många finländare är kontanter fortfarande ett viktigt betalningsmedel då och då och en del betalar sina inköp huvudsakligen med kontanter ", konstaterar Finlands Banks direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

År 2018 fastställde Finlands Bank riktlinjer om tillgången till kontanttjänster. Beredningen av den aktuella lagmotionen började 2020 efter att pandemin hade förändrat situationen för kontanttjänster. Förslagen i motionen skulle främja genomförandet av riktlinjerna i nuläget och framöver. Enligt riktlinjerna ska kontanter accepteras som betalningsmedel och medborgarna ska ha rätt till ett rimligt antal avgiftsfria kontantuttag och kunna sätta in kontanter på sina konton.

Kontanter är också ett viktigt betalningsmedel med tanke på krisberedskapen. Det går att betala med kontanter också när elektroniska betalningssätt av någon anledning inte fungerar. 

Kontanternas ställning som lagligt betalningsmedel och som ett betalningssätt som alla medborgare har tillgång till motiverar en parlamentarisk behandling av frågan. ”Lagstiftningsprojektet om nivån för kontanttjänster, tillgången till och insättning av kontanter ska inledas innan kontanttjänsterna minskar så mycket att medborgarna inte längre har en rimlig möjlighet att använda kontanter som betalningsmedel", säger direktionsmedlem Tuomas Välimäki.

Läs mer:

Närmare upplysningar om lagmotionen lämnas av:

byråchef Heli Snellman                     heli.snellman@bof.fi, telefon +358 9 183 2183

avdelningschef Päivi Heikkinen      paivi.heikkinen@bof.fi, telefon +358 9 183 3473