Finlands Banks regler om penningpolitiska transaktioner och säkerheter har uppdaterats med ECB:s ändringar i riktlinjen om den allmänna dokumentationen (ECB/2024/4), riktlinjen om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2024/5) och riktlinjen om ytterligare tillfälliga åtgärder (ECB/2024/6).

Utöver dessa ändringar har bland annat bestämmelserna om belåning av lånefordringar i dokumentet Genomförande av penningpolitiska transaktioner och säkerhetshanteringen på Finlands Bank, som ingår i Finlands Banks regler, uppdaterats. Vidare har Finlands Banks penningpolitiskt motpartsavtal gjorts tydligare och uppdaterats med ändringarna i ECB:s riktlinjer.

Ändringarna träder i kraft den 6 maj 2024.

Se: Finlands Banks regler för motparter och kunder