Föreläsningsserien Studia monetaria fortsätter hösten 2011 med teman som tangerar Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetsområden och historia. Föreläsarna är anställda vid Finlands Bank eller Finansinspektionen och sakkunniga inom sitt område. Serien innehåller lättfattliga föredrag som inte kräver tidigare kunskaper. Föreläsningsspråket är finska.
 
Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De hålls tisdagar kl. 17.30–19.00 på myntmuseet, Snellmansgatan 2.
 
4.10
Inflation, deflation, växelkurser och räntor – Penningekonomins grunder I
Pengarnas egenskaper och statistiska begrepp. Penning- och växelkurssystem. Varför är inflation skadligt? Är deflation ännu värre? Långa och korta räntor. Realränta. Sambandet mellan växelkurser och räntor. Centralbankens uppgifter och monetär bas. Penningutbud och penningmängdsmultiplikator. Skatt på pengar.
Ekonom Hanna Freystätter, Finlands Bank
 
25.10
Vad bör kunden känna till om livförsäkring?
Skillnaderna mellan risklivförsäkring och sparlivförsäkring. Vad bör man tänka på när man tecknar en risklivförsäkring? Skillnaderna mellan risklivförsäkring och låneskyddsförsäkring.
Marknadsövervakare Päivi Turunen, Finansinspektionen
 
1.11
Risker i centralbanksverksamheten under en finanskris
Direktionens vice ordförande Pentti Hakkarainen, Finlands Bank
 
8.11
Läget på finansmarknaden och Eurosystemets agerande
Vilka åtgärder har vidtagits och varför?
Byråchef Tuomas Välimäki, Finlands Bank
 
15.11
Hur är bolånemarknaden i Finland beskaffad och på vilket sätt kan hushållen hantera sina lånerisker?
Bolånemarknaden i Finland. Vilka är de vanligaste riskerna för låntagaren? Hur undvika problemen med betalförmågan? Hur undvika problem till följd av värdeminskning på bostaden?
Biträdande direktör Jukka Vesala och forskare Peter Palmroos, Finansinspektionen
 
22.11
Bankavgift – vad menas med det och vad behövs avgiften till?
Avdelningschef Kimmo Virolainen, Finlands Bank
 
29.11
Finansmarknaden. Banker, andra finansinstitut och börsens verksamhet – Penningekonomins grunder II
Finansmarknadens uppgifter och uppbyggnad. Lånefinansiering och marknadsfinansiering. Skuld och aktier. Primär- och sekundärmarknad. Olika typer av finansinstitut. Varför behövs tillsyn över banker och försäkringsföretag?
Ekonom Jarmo Pesola, Finlands Bank
 
Närmare upplysningar lämnas av myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 19 5702.