Före utsatt tid kl. 12.00 den 19 oktober 2012 hade följande personer anmält sitt intresse för vakansen som direktionsmedlem i Finlands Bank:
 
 
Namn                           Examen                  Nuvarande arbetsgivare
Eskola, Jorma             -                               -
Honkapohja, Seppo  pol. dr, professor  Finlands Bank
Valo, Raimo                jur. kand.                Septem Partners Oy
 
 
Upplysningar:
bankfullmäktiges sekreterare Anton Mäkelä per e-post anton.makela(a)bof.fi eller per telefon 0500 201 213 och Finlands Banks kommunikationsenhet, telefon 010 195 701.