Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) vårmöte i Washington D.C. den 20–21 april 2012. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.
 
Under veckoslutet sammanträder IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté och Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.
 
Från Finlands Bank deltar också chefen för internationella enheten Olli-Pekka Lehmussaari och ekonom Janne Hukka.
 
Närmare upplysningar lämnas av kommunikationschef  Mika Pösö, telefon 010 831 26 32.