Bankfullmäktige har i dag utnämnt politices doktor, professor Seppo Honkapohja till medlem av Finlands Banks direktion för en ny femårsperiod från och med den 1 januari 2013.
 
Upplysningar:  
Bankfullmäktiges sekreterare Anton Mäkelä per e-post anton.makela(a)bof.fi eller per telefon 500 201 213 och Finlands Banks kommunikationsenhet, telefon 010 195 701.