Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 620 förfalskade eurosedlar under 2012. Antalet minskade något från året förut, vilket framgår av statistiken nedan:
 
Period 2008 ​2009 ​2010 ​2011 ​2012
​Antal förfalskningar 709​ ​861 ​1 052 ​827 ​620

Bland de förfalskningar som påträffades i Finland 2012 var valören 50 euro vanligast (193 st.). Valören 20 euro var den näst vanligaste (162 st.).
 
Eurosedlarna har många säkerhetsdetaljer som gör att man till exempel med det enkla känn-titta-luta-test som beskrivs i Eurosystemets publikationer lätt kan kontrollera att en sedel är äkta. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats (www.finlandsbank.fi).
 
Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om antalet falska eurosedlar totalt i världen.
 
Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av
Jussi Kangas, sedelexpert vid Finlands Bank, telefon 010 831 34 81
Marja-Leena Mönttinen, teknisk undersökare, Centralkriminalpolisen, telefon 071 878 64 37.