Myntmuseets föreläsningsserie Studia monetaria fortsätter våren 2013 med teman som tangerar Finlands Banks och Finansinspektionens verksamhetsområde och historia. Föreläsarna är anställda vid Finlands Bank eller Finansinspektionen och mycket sakkunniga inom sitt område. Serien består av lättfattliga föredrag som inte kräver speciella förkunskaper. Föreläsningsspråket är i regel finska.
 
Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De hålls tisdagar kl. 17.30–19.00 på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors.
 
29.1
Strukturreform av EU:s banksektor
Liikanengruppens observationer
Obs! Föreläsningen hålls på svenska
Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank
 
12.3
Finanskrisen och centralbankerna
Chefdirektör Erkki Liikanen, Finlands Bank
 
9.4
Den europeiska finanstillsynen i omvandling
Direktör Anneli Tuominen, Finansinspektionen
 
16.4
Hur övervakas arbetspensionsförsäkrarna i Finland?
Ledningens rådgivare Erkki Rajaniemi, Finansinspektionen
 
23.4
Nya eurosedlar
Presentation av den nya serien av eurosedlar
Chef för penningteknik Paavo Perttu, Finlands Bank

Upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 19 57 02.