​Två tjänster som direktionsmedlem i Finlands Bank blir vakanta den 1 februari 2017. Bankfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att ansökningsförfarandet för tillsättning av tjänsterna ska inledas. Mandatperioden för tjänsterna är fem år.

Den ena av tjänsterna tillsätts från och med den 1 februari 2017 och den andra vid en tidpunkt som avtalas närmare med den utsedda personen.

Behörighetsvillkor för tjänsterna är lämplig högre högskoleexamen för tjänsten och god förtrogenhet med monetär ekonomi eller finansieringsverksamhet och i praktiken visad ledarförmåga och ledarskapserfarenhet.

En annons om tjänsterna läggs ut på Finlands Banks webbplats i dag tisdagen den 16 augusti 2016.

Vänligen rikta ansökan med bifogat CV till bankfullmäktige och skicka den elektroniskt via https://spjohtokunta.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=3&key=&o=A_RJ&rspvt=tb62o4fw1dwk8kcc4kgoko8sggg8c04 senast måndagen den 5 september 2016 kl. 12.00.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Matti Vanhanen, telefon 0400 317 511.