Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Washington D. C. den 13–14 oktober 2017. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också direktionsmedlem Olli Rehn, avdelningschefen för ledningssekretariatet Mika Pösö och ekonom Henna Karhapää.

Upplysningar: ledande rådgivare Olli-Pekka Lehmussaari, telefon +358 9 183 22 52.