Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen deltar i Internationella valutafondens (IMF) vårmöte i Washington D.C. den 21–22 april 2017. Chefdirektör Liikanen företräder Finland i valutafondens styrelse.

Under veckoslutet sammanträder IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté och Världsbankens och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.

Från Finlands Bank deltar också direktionens medlem Olli Rehn, avdelningschef Mika Pösö och senior ekonom Satu Kivinen.

Närmare upplysningar lämnas av ledande rådgivare Olli-Pekka Lehmussaari, telefon 010 831 22 52.