Myntmuseets publikevenemang fortsätter hösten 2017. Vi firar Finlands 100-årsjubileum genom att ordna många olika slags tillställningar under året. Höstens program fokuserar liksom tidigare på monetär och ekonomisk politik utan att glömma historia och framtid. Vi presenterar på museet även Finlands Banks senaste Euro & Talous-publikationer genast efter utgivningen.

Evenemangen är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors.

Tisdag 19.9 kl. 17 Studia monetaria – Finland 100
Det blomstrande Finland 100 år
Senior portföljförvaltare Matti Ilmanen

Torsdag 28.9 kl. 17 Presentation av publikationen Euro & talous 4/2017
Byråchef Hanna Freystätter talar om penningpolitik och utsikterna för den globala ekonomin

Tisdag 3.10 kl. 17 Betalningar i framtidens Finland-temadagens publikevenemang – Finland 100
Finlands Banks och finansministeriets gemensamma Finland 100-projekt
Evenemanget öppnas av direktionsmedlem Olli Rehn

Tisdag 10.10 kl. 17 Studia monetaria
Europeiska cybersäkerhetsmånaden: Är dina konton och uppgifter säkra?
Ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen (Finansinspektionen) och informationssäkerhetsexpert Tomi Kinnari (Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket)

Tisdag 24.10 kl. 17 Historieseminarium
Ele Elenius, samhällstänkare i politiken och centralbanken
Chefdirektör Erkki Liikanen intervjuar politices licentiat Kalevi Kivistö och docent Antti Kuusterä

Tisdag 7.11 kl. 17 Studia monetaria
Vad förändras inom försäljningen av investeringsprodukter?
Marknadsövervakarna Marko Hovi och Päivi Turunen (Finansinspektionen)

Tisdag 14.11 kl. 17 Ett århundrade av finländsk ekonomi: Hur står sig vår export i konkurrensen? – Finland 100
Rådgivaren till direktionen Juha Tarkka intervjuar forskningsdirektör Juhana Aunesluoma (Helsingfors universitet) samt specialforskare Saara Tamminen (Statens ekonomiska forskningscentral VATT)

Tisdag 28.11 kl. 17 Historieseminarium
Matti Vanhala, den första chefdirektören för Finlands Bank under eurotiden
Politices doktor Antti Suvanto (ordf.) diskuterar med de tidigare avdelningscheferna vid Finlands Bank Markus Fogelholm och Kjell-Peter Söderlund

Måndag 4.12 kl. 17 Studia monetaria – Finland 100
Det 100-åriga Finland 23 år medlem i Europeiska unionen
Chefdirektör Erkki Liikanen

Tisdag 19.12 kl. 17 Presentation av publikationen Euro & talous 5/2017
Byråchef Juha Kilponen presenterar prognosen för Finlands ekonomi

Upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07.

www.rahamuseo.fi/sv