Myntmuseets publikevenemang fortsätter våren 2017. I år firar vi Finlands 100-årsjubileum genom olika tillställningar. Vårens program fokuserar som vanligt på monetär och ekonomisk politik utan att glömma historia och framtid. Vi presenterar Finlands Banks nyutkomna Euro & talous-publikationer för allmänheten genast efter utgivningen.

Evenemangen är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors. Föreläsningsspråket är finska.

7.2 kl. 17  Ekonomisk-politisk debatt – Finland100
Har tillväxten stagnerat? Långsiktiga trender i den globala ekonomin
Pol. dr Antti Suvanto, finansrådet Tuulia Hakola-Uusitalo, finansministeriet, professor Matti Pohjola, Aalto-universitetet, och prognoschef Juha Kilponen, Finlands Bank

14.2. kl. 17  Studia monetaria
Om banken vacklar: I vilken ordning förlorar investeringsprodukterna sitt värde?
Byråchef Sami Pyykönen, Finansinspektionen

7.3 kl. 17  Ekonomin förändras, vad händer med arbetstagarna? – Finland100
Direktionens rådgivare Lauri Kajanoja, Finlands Bank, med gästerna äldre forskare Terhi Maczulskij, Löntagarnas forskningsinstitut, verkställande direktör Petri Rouvinen, Etlatieto, och seniorrådgivare Meri Obstbaum, Finlands Bank

14.3 kl. 17  Ekonomibok Nu
Inkeri Hirvensalo och Pekka Sutela: Rahat pois bolševikeilta (Ta pengarna av bolševikerna)
Författarna intervjuas av chefdirektör Erkki Liikanen

30.3 kl. 17  Presentation av publikationen Euro & talous 1/2017
Seniorrådgivare Hanna Freystätter talar om penningpolitiken och de globala ekonomiska utsikterna

4.4 kl. 17  Historieseminarium – Finland100
Riksdagens bankfullmäktige – räntebeslut och utnämningar
Docent Antti Kuusterä

11.4 kl. 17  Ekonomisk-politisk debatt
Kan framgångarna för Sverige fortsätta?
Pol. dr Antti Suvanto, chefsekonom Heidi Schauman, Aktia, riksdagsledamot Juhana Vartiainen och seniorekonom Kimmo Koskinen, Finlands Bank

25.4 kl. 17  Blomstrande och stagnerande regioner i Finland – Finland100
Direktionens rådgivare Lauri Kajanoja, Finlands Bank, med gästerna seniorforskaren i nationalekonomi Signe Jauhiainen, Folkpensionsanstalten, professor Rauli Svento, Uleåborgs universitet, och seniorekonom Jarkko Kivistö, Finlands Bank

2.5 kl. 17  Studia monetaria
Finansiell reglering – möjligheter, framgångar och misslyckanden
Analytiker Peik Granlund, Finansinspektionen

Maj   Presentation av publikationen Euro & talous 2/2017
Byråchef Paavo Miettinen presenterar stabilitetsrapporten

13.6 kl. 17  Presentation av publikationen Euro & talous 3/2017
Byråchef Juha Kilponen presenterar den ekonomiska prognosen för Finland

Upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 010 195 702.