Till vakansen som direktionsmedlem vid Finlands Bank inkom 13 ansökningar före utsatt tid måndagen den 4 juni 2018 kl. 10.00.

Namn och examen Nuvarande uppdrag Nuvarande arbetsgivare
Kiander, Jaakko, pol. dr, docent direktör Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Kilponen, Juha, doktor i ekonomiska vetenskaper prognoschef Finlands Bank
Koskinen, Johannes, jur.kand. vicehäradshövding direktionsmedlem

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)

Kurri, Samu, magister i samhällsvetenskaper avdelningschef Finansinspektionen
Pösö, Mika, ekon. mag. avdelningschef Finlands Bank
Saarenheimo, Tuomas, pol.dr understatssekreterare finansministeriet
Sovala, Markus, pol. dr Nylands förändringsledare

Nylands förbund

Spolander, Mikko, ekon.lic  avdelningschef, överdirektör

finansministeriet

Vartiainen, Juhana, pol. dr, docent  riksdagsledamot

riksdagen

Virolainen, Kimmo, ekon. dr  stf. direktionsmedlem

Internationella valutafonden (IMF)

Välimäki, Tuomas, ekon. dr  avdelningschef Finlands Bank

Ansökan har lämnats in av ytterligare två personer, som inte vill ha sitt namn publicerat.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Matti Vanhanen, telefon 0400 317 511.