Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn deltar i Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens gemensamma årsmöte i Indonesien den 12-13 oktober 2018.

I samband med årsmötet hålls också sammanträden i den internationella monetära och finansiella kommittén och i IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté.

I valutafondens möten deltar från Finlands Bank också direktionens vice ordförande Marja Nykänen, byråchef Satu Kivinen och ekonom Henna Karhapää.

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Mika Pösö, telefon 09 183 27 00.