Hur går det med kontanterna? Traditionella sedlar och mynt utmanas av nya betalningsmedel och betalningssätt. Hur syns kontanter i vardagen? Vad berättar kontanter om oss människor och om samhället vi lever i? Kontanter berör allt och alla och de färdas världen runt i en strid ström från en människa till en annan.                                                   

På Finlands Banks myntmuseum öppnas en internationell fotoutställning som belyser användningen av kontanter. De utställda bidragen kommer från en internationell fototävling som debattforumet för kontanter, Cash Essentials, utlyste för att undersöka användningen av kontanter och som ordnades av Wipplay, ett uppstartsföretag i fotobranschen. De fantastiska bilder som nu ställs ut återspeglar alla på ett fint sätt pengarnas mångfald.

Utställningen pågår under tiden 9.10.2018–2.6.2019.

Myntmuseet ligger i Kronohagen i Helsingfors, Snellmansgatan 2. Inträdet är fritt.

Ytterligare upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07.