Myntmuseets program hösten 2018 fokuserar på både kontanter och betydelsen av ekonomiskt kunnande. En utställning om kontantanvändningen världen över öppnar i oktober och flera föreläsningar i temat ordnas. Höstens andra tema är verksamheten på finansmarknaden.

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors, och börjar i regel kl. 17. Seminariespråket är finska, om inte annat anges.

Tisdag 25.9  Bitcoin och andra kryptotillgångar
Ledande digitaliseringsexpert Hanna Heiskanen, Finansinspektionen, och
rådgivare Aleksi Grym, Finlands Bank

Torsdag 4.10  Den ekonomiska tillväxten i euroområdet i ett läge med global turbulens
Byråchef Hanna Freystätter presenterar den senaste analysen av penningpolitiken och den globala ekonomiska utvecklingen

Tisdag 9.10  Kontanter, kort och mobil  hur förändras betalningssätten?
Avdelningschef Päivi Heikkinen

Tisdag 23.10  Från rubel till mark - sedlarna i storfurstendömet Finland
ECB:s tidigare sedeldirektör Antti Heinonen presenterar sin senaste bok

Tisdag 6.11  Ekonomibok nu: samtal om den ökade betydelsen av ekonomiskt kunnande
Julia Thurén, författaren till boken ”Kaikki rahasta” (Allt om pengar), och  Juha Pantzar från Garanti-Stiftelsen intervjuas av kommunikationschef Elisa Newby

Tisdag 20.11  Klimatförändringen och den finansiella sektorn
Riskexpert Mikko Sinersalo, Finansinspektionen

Tisdag 18.12  Hur får vi hållbarhetsunderskottet under kontroll?
Prognoschef Juha Kilponen presenterar den senaste analysen av den ekonomiska utvecklingen i Finland

Närmare upplysningar lämnas av museets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07 och chefen för intressentkommunikation Iina Lario, telefon  09 183 26 89.