Till tjänsten som ordförande för Finlands Banks direktion inkom tio ansökningar före utsatt tid (ons. 11.4.2018 kl. 12.00).

Namn och examen Nuvarande uppdrag Nuvarande arbetsgivare
Akkanen, Markku, fil. dr
Hakkarainen, Pentti, ekon. mag., vicehäradshövding ledamot av tillsynsnämnden Europeiska centralbanken
Laukola, Timo, –
Löyttyniemi, Timo, ekon. dr vice ordförande EU:s resolutionsnämnd
Rehn, Olli, fil. dr direktionens vice ordförande Finlands Bank
Tuomi, Mikko, ekon. mag. försäkringsexpert mySafety
Vartiainen, Juhana, pol. dr riksdagsledamot Riksdagen

Ansökan har lämnats in av ytterligare tre personer som inte vill ha sitt namn publicerat.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Matti Vanhanen, telefon 0400 317 511.