Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 769 förfalskade eurosedlar under 2017. Det var betydligt färre än året förut, då 2171 förfalskningar påträffades.

"Förfalskade sedlar påträffas mycket sällan i Finland", säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank. "Det är dock alltid skäl att ge akt på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar."

Jämfört med övriga euroländer är antalet förfalskningar i Finland litet. Bland de förfalskningar som påträffades i Finland 2017 var valören 50 euro vanligast (328 st.), valören 20 euro näst vanligast (255 st.) och valören 100 euro tredje vanligast (74 st.).

Period2013​​2014​2015​20162017
Antal förfalskningar ​427 502 ​1 085 2 171 769

För att bekämpa förfalskningar ges en ny eurosedelserie ut. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårare att förfalska. Hittills har sedlarna av valörerna 5, 10, 20 och 50 euro bytts ut.

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Det går lätt att kontrollera sedelns äkthet med följande enkla test: känn på sedeln, titta på sedeln mot ljuset och luta på sedeln. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats (www.finlandsbank.fi >Pengar och betalningar).

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av
sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 34 10
kriminalöverkonstapel Juha Jääskelä, centralkriminalpolisen, telefon 0295 486 233.