Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 426 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2019. Mängden har varit i stort sett oförändrad under de senaste åren och liten jämfört med det övriga euroområdet.

Det finns mycket lite falska sedlar i omlopp i Finland. De förs i regel in från utlandet och blir sedan snabbt upptäckta här”, säger sedelexpert Olli Vehmas från Finlands Bank.

Bland de förfalskningar som påträffades under första halvåret 2019 i Finland var valören 50 euro vanligast (266 st.), valören 20 euro näst vanligast (92 st.) och valören 100 euro tredje vanligast (26 st.).

Det är skäl att titta närmare på de sedlar man tar emot. Sedelreproduktioner som påminner om äkta eurosedlar, såsom s.k. souvenirsedlar och filmsedlar, kan vara olagliga. Det har hänt att mottagare har blivit lurade av dem”, konstaterar Vehmas.

Period (första eller andra halvåret)

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

Antal förfalskningar

345

424

341

492

426

För att bekämpa förfalskningar har en ny eurosedelserie getts ut. De sista valörerna av den nya serien, 100- och 200-eurosedlarna, sattes i omlopp den 28 maj 2019. De övriga sedlarna har bytts ut redan tidigare. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårare att förfalska.

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats.

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank ,

telefon 09 183 34 10