Myntmuseets program våren 2019 präglas av konjunkturprognoser, referensräntor och bostadsmarknaden samt penningtvätt och finansiell tillsyn.

Tillställningarna är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2 i Helsingfors och börjar i regel kl. 17. Föreläsningsspråket är finska, om inte annat anges.

Tisdag 12.2  Euribor och ESTER – känn till referensräntorna
Senior marknadsanalytiker Joonas Koukkunen, Finlands Bank

Tisdag 26.2  Om bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning
Ekonom Aino Silvo, Finlands Bank

Fredag 15.3  Turbulens i världsekonomin, hur klarar sig euroområdet?
Byråchef Hanna Freystätter presenterar Finlands Banks senaste analys av penningpolitiken och den globala ekonomiska utvecklingen

Tisdag 9.4  Ekonomibok Nu. Diskussion med Matti Hannikainen om boken Vaurastumisen vuodet – Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen (Välståndsåren – Finlands ekonomiska historia i det postindustriella samhället)
Rådgivare Juuso Vanhala intervjuar bokens redaktör docent, specialforskare Matti Hannikainen

Tisdag 23.4  Hur övervakas bankerna i EU?
Biträdande direktör Jyri Helenius, Finansinspektionen

Torsdag 9.5  Rapport om den finansiella stabiliteten i Finland och dess sårbarheter
Byråchef Paavo Miettinen, Finlands Bank

tis 21.5  Övervakning sätter stopp för penningtvätt
Finansinspektionens roll i bekämpningen av penningtvätt
Riskexpert Viivi Jantunen, Finansinspektionen

Tisdag 11.6  Konjunkturprognos för Finland
Tf. prognoschef Meri Obstbaum presenterar Finlands Banks senaste konjunkturprognos för Finlands ekonomi

Ytterligare upplysningar lämnas av Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07, och senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 22 06.