Myntmuseets program hösten 2019 fokuserar på myndighetstillsyn, sedelförfalskningar och aktuella ekonomiska teman.

Tillställningarna är gratis och öppna för alla. De hålls på Myntmuseet, Snellmansgatan 2, Helsingfors. Tillställningarna börjar i regel kl. 17 och seminariespråket är finska, om inte annat anges.


ti 29.10

Sedelförfalskningarnas finländska historia
ECB:s tidigare sedeldirektör Antti Heinonen

on 30.10

Ekonomibok nu: Olli Rehns nya bok Kuilun partaalta – Näin euro pelastettiin (Tillbaka från avgrundens brant – så räddades euron)
Efter en presentation av boken intervjuar direktionens vice ordförande Marja Nykänen chefdirektör Olli Rehn, Europaparlamentets vicetalman Heidi Hautala och journalisten Unto Hämäläinen

ti 19.11

Förändringar inom betalningsområdet – hänger konsumenterna med?
Ledande jurist Sanna Atrila, Finansinspektionen

ti 3.12

Hur kan man göra gott genom investeringar?
Företagaren, styrelseproffset Susanna Miekk-oja, biträdande professor Hanna Silvola och portföljförvaltare Hanna Haavanlammi diskuterar ansvarsfulla investeringar och styrning av finansieringsflöden mot en hållbar utveckling. Moderator är ledande rådgivare Jenni Hellström från Finlands Bank

ti 10.12

Vem övervakar att försäkringsbolag har råd att betala ut ersättningar?
Solvenstillsynen sörjer för de försäkrade förmånerna
Byråchef Teija Korpiaho, Finansinspektionen

ti 17.12

Finlands Banks konjunkturprognos
Prognoschef Meri Obstbaum presenterar den senaste analysen av den ekonomiska utvecklingen i Finland.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07, och senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 2206.