Myntmuseets webbinarier hösten 2020 fokuserar på de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin, digitaliseringen av kontanter och betalningar och reformeringen av referensräntorna för bland annat bostadslån.

Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten.

Tillställningarna hålls virtuellt på Finlands Banks myntmuseum. Ni kan alltså följa föreläsningarna och ställa frågor via webben. Länk till presentationerna finns på Myntmuseets webbplats: https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/. Tillställningarna börjar kl. 17 och seminariespråket är finska, om inte annat anges.

Ti 22.9   Regeringen tar ur folkets ficka – sedelklippningen 1946
              Lansering och presentation av sedelexperten Antti Heinonens nya bok

Ti 6.10   Hur påverkas Finlands ekonomi av coronapandemin?
              Senior ekonom Jarkko Kivistö

Ti 20.10 Hur återspeglas effekterna av covid-19-pandemin i börsbolagens ekonomiska rapportering?
              Ledande redovisningsexpert Sirkku Palmuaro, Finansinspektionen

Ti 3.11   Världsekonomin 2020: Den kinesiska ekonomin mot bakgrund av coronaviruskrisen
              Senior ekonom Riikka Nuutilainen

Ti 10.11  Förändringar på betalningsområdet – vad tänker centralbanken?
              Byråchef Jussi Terho

Ti 17.11  Euribor reformerades – referensräntor i förändring
              Byråchef Niko Herrala

Ti 1.12   Vilken produktinformation bör lämnas om hållbara finansieringsobjekt?
              Marknadsövervakare Nina Männynmäki, Finansinspektionen

Ytterligare upplysningar lämnas av Myntmuseets intendent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07, och senior kommunikationsexpert Richard Brander, telefon 09 183 22 06.