Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 908 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2020, vilket är ungefär dubbelt så mycket som vid motsvarande tidpunkt 2019. 

”Under första halvåret har det funnits mer falska sedlar i omlopp i Finland än vanligt. Framför allt sedlar av dålig kvalitet, så kallade film- och souvenirsedlar, har passerat som betalningsmedel”, säger Finlands Banks sedelexpert Olli Vehmas. ”Det är dock lätt att se att dessa sedlar är falska, eftersom de saknar säkerhetsdetaljer”, fortsätter Vehmas.

Vanligast förekommande bland de förfalskningar som påträffades under första halvåret 2020 i Finland var valören 20 euro (384 st,), medan valören 10 euro var näst vanligast (290 st.) och valören 50 euro tredje vanligast (163 st.).

”Det är alltid skäl att ge akt på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, säger Vehmas.

Period (första eller andra halvåret) 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020
Antal förfalskningar 341 492 426 554 908

För att bekämpa förfalskningar har en ny eurosedelserie getts ut. Sist i raden var 100- och 200-eurosedlarna som byttes ut mot nya i fjol. De övriga sedelvalörerna har bytts ut redan tidigare. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårare att förfalska.

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats.

Närmare information:

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 34 10
kriminalöverkonstapel Kristian Meismaa, centralkriminalpolisen, telefon 0295 486 837